Анонс

Collapse
No announcement yet.

Евангелието на Юда - факти

Collapse
X
 • Filter
 • Време
 • Show
Clear All
new posts

 • Евангелието на Юда - факти

  [Темата е копирана от УК форума]
  [Първоначално написано от Alice]
  [Автор=Красимир Миланов, в-к Монитор]


  Ватиканът призна автентичността на манускрипта, но не бърза да тълкува съдържанието му


  Древен папирус оправдава предателството на Юда

  Преведеното апокрифно евангелие поставя под съмнение някои политически принципи на християнската доктрина


  Какво предсказва ръкописът

  Исус казва на Юда: Отдели се от другите и аз ще ти разкрия тайната на царството си. Ти можеш да я постигнеш, но това ще ти донесе много мъка. Защото някой ще те замести, за да могат дванадесетте (ученици апостоли) отново да се съединят със своя Бог.
  Това предсказание се сбъдва, тъй като в "Деянията на светите апостоли" е писано: "И хвърлиха жребий и той се падна на Матей. И той се присъедини към единадесетте апостоли". Което означава, че Матей е заел мястото на напусналия тайната вечеря Юда.
  Исус казва на Юда: Ти ще изпиташ много мъка... Ти ще станеш тринадесети и ще бъдещ проклет от другите родове и ще властваш над тях…
  Това предсказание също се сбъдва. Благодарение на Юда числото 13 започва да се възприема като нещастно. От друга страна Юда действително бива проклет от всички останали родове. Що се отнася до предсказаното му властване, то е спорен въпрос. Но мнозина вярват, че родът на Юда тайно управлява света и до ден днешен.


  Интервю с Господа

  В описаната в манускрипта беседа с учителя си Юда задава на Христос някои доста интересни екзестенциални въпроси. Ето някои от тях, които са били преведени възможно най-пълно:
  Юда: Колко ще живее човек?
  Христос: Защо се интересуваш от това, та нали Адам със своя род живее през целия си живот в това място, на което получи царството си с дълговечността на своя творец?
  Юда: Умира ли духът човешки?
  Исус: ...Господ заповяда на Михаил да даде на хората души за временно ползване, за да могат те да служат, но Великият заповяда на Гавраил да представя душите на великото поколение без творецът над тях, тоест духа и душата… (липсва края на текста).
  Юда: Какво ще стане с останалите поколения?
  Христос: "Не може да се сее семе в (липсва текст - вероятно е "камениста почва") и да се събират класове. Това също е пътя (липсва текст) ръката, която сътвори смъртните така, че техните души да се отправят във вечните сфери.
  Снимка: БТА

  В една от тези пещери в близост до руслото на Нил е бил намерен папируса с апокрифното "Евангелие на Юда".


  "Тайно съобщение за откровението, което Исус сподели в беседата с Юда Искариотски три дни преди еврейската Пасха" - това е многообещаващото начало на превeденото вече апокрифно "Евангелие на Юда", за което "Монитор" информира в началото на годината.
  Изписаното върху папирус на 62 страници древно послание бе намерено в една пещера край египетското градче Наг Хамади през 50-те години на миналия век. В продължение на доста години то митарства от ръка в ръка. В крайна сметка през 2001 г. ръкописът бе откупен от базелската фондация за древни проучвания Maecenas, която го предостави за реставрация и превод на група учени.
  Специалистите по палеография датират документа някъде към трети, началото на четвърти век.
  В началото на годината преводачите на "Евангелие на Юда" разкриха, че са готови приблизително със 70 процента от превода и че ще се опитат да го завършат в навечерието на Великден. Тогава учените отказаха да цитират части от преведения вече текст. Тяхното мълчание предизвика множество предположения и спекулации. Някои експерти дори предсказаха, че публикуването на превода ще предизвика не по-малка сензация от скандалния роман "Шифърът на Леонардо" на американския писател Дан Браун. За вече готовия превод директорът на фондацията Maecenas Марио-Жан Роберти сподели в интервюто за в. Le Temp: "Сега ние не искаме да казваме нищо повече за него. Но над тази нова информация си струва да се размишлява, тъй като в нея има нещо, което може да разколебае някои политически принципи на християнската доктрина…"


  Илюстрация: Интернет

  След публикуването на превода на древния ръкопис отношението на християните към целувката на Юда може коренно да се промени.

  Така или иначе в разгара на лятото преводът на апокрифното евангелие излезе в някои европейски срани и, както можеше да се очаква, се превърна бързо в един от най-горещите хитове на книжния пазар. Само че зажаднелите за сензационно четиво отпускари по плажовете останаха леко разочаровани, тъй като съществена част от оригиналния текст не е могла да бъде преведена заради лошото състояние на оригинала. На места липсват не само отделни думи, но и цели изречения, че даже и абзаци. И без тях обаче ръкописът представя Юда в една непозната роля. Макар и изпълнени с доста мистика, много любопитни са и отговорите на Исус на зададените му от Юда въпроси по време на последната им беседа преди разпъването му на кръста.
  Както вече стана дума, апокрифното "Евангелие на Юда" е интересно най-вече заради новата светлина, която хвърля върху своя автор. То дава аргументи в подкрепа на тезата, давана от някои тълкуватели, че Юда Искариотски не е бил чак такъв подлец, за какъвто е представен в четирите канонични евангелия. Току-що преведеното апокрифно евангелие също потвърждава, че Юда Искариотски е предал Христос за 30 сребърника. Но то разкрива също и факта, че той е направил това не от користни цели и не по собствено желание, а по нареждане на Исус. След като самият Учител му е наредил така, как би могъл неговият верен ученик да му откаже? Именно това е сензационната новина, която разкрива "Евангелие на Юда".  От превода на апокрифното евангелие става ясно, че Юда се обесва не толкова от угризения на съвестта, а защото не е повярвал във възкресението на Исус.

  От превода на манускрипта става ясно още, че Исус не нарежда буквално на Юда: "Иди и ме предай." Той му говори кротко следните слова: "… Ти ще надминеш всички, защото ти ще принесеш в жертва човека, който е облечен в мен…" Как би могло да се тълкува това откровение? Дали с тези думи Исус просто предвижда развитието на бъдещите съдбоносни събития? Или пък подтиква Юда да направи това, което се очаква от него?
  Нещо подобно обаче пише в каноничното си евангелие и самия Йоанн. Според него Исус се обръща със следните думи към учениците си: "…истината ви казвам, че един от вас ще Ме предаде… този, на когото Аз, ще му подам залък хляб. И след като откъсна залъка Го подаде на Юда Искариотски." (13; 21 - 26). С тези действия Христос все едно директно казва, че Юда е този, който ще го предаде. Това означава всъщност, че тезата за невинността на Юда е имала привърженици още от далечните библейски времена. Само че неговото апокрифно евангелие добавя и още нещо принципно ново към тази теза.
  Досега потенциални съмнения във вината на Юда задаваше само едно от четирите канонични на евангелия - това, което е писано от Йоан. Останалите три съобщават кратко, че Юда се е договорил със свещенослужителите да предаде Христос срещу 30 сребърника, като го целуне при избран от него подходящ момент. Само че от "Евангелието на Юда" става ясно, че преди това Исус е водил с бъдещия си предател поверителна и откровена беседа на четири очи, която го прави доста по-специален от всички негови останали ученици. Подобен факт не се споменава в нито едно от четирите канонични евангелия. Нещо повече, Исус не само посочил бъдещия си предател, подавайки му хлебния залък, но и даже го поощрявал да извърши делото, за което е отреден, с думите: "…каквото правиш, прави го по-скоро" (Евангелие от Йоан, 13 - 27.) След това напомняне Юда става и тръгва, без да бъде спрян от никого.  Реставраторите и преводачите се трудиха повече от година над включващия 62 страници текст древен папирус.

  Целувайки Исус Юда му казва: "Радвай се, Рави!" Тези думи, които са предадени само в каноничното евангелие на Матей, също са косвено свидетелство за невинността на Юда, който правилно разбрал и изпълнил повелята на своя учител.
  Тогава защо в крайна сметка Юда се обесва сам? Според една от хипотезите за самоубийството му, след като разбрал на какви мъки е изпратил Учителя си, независимо че е направил това по негово желание, Юда се ужасил от деянието си. Но по-вероятно е той да е посегнал на живота си, затова, че не е повярвал в пророчеството на Христос за възкръсването му. Само че не само Юда не повярвал в това, но и всички негови ученици също не очаквали да се случи подобно чудо. Тома Неверни, Мария Магдалена, че даже и апостол Петър също не вярвали във възкресението му. Тези съмнения са ясно описани от каноничните евангелисти. Мария Магдалена например, след като "плачеща и ридаеща" отишла при учениците му да им каже за възкресението и след като "те чули, че Той е жив и че тя Го е видяла - не повярвали". Тогава защо Юда да вярва в предсказанието на учителя му, още повече, че той вече се бил обесил преди възкръсването на Христос.
  Всъщност, дори и да не бъде прието за канонично, "Евангелието на Юда" със сигурност ще отреди една нова роля на своя автор. Той не само извършва предателството по внушение на своя учител, но и без неговата трагична главна роля в библейските събития просто нищо нямаше да се случи. Та нали ако Христос не беше предаден, нямаше да бъде разпънат, нямаше да възкръсне, нямаше да изкупи греховете човешки и нямаше да стане част от Светата Троица. Християнската вяра и учение в крайна сметка също стават популярни, благодарение на предателството на Юда.
  Много показателна е и реакцията на Ватикана към апокрифното "Евангелие на Юда". Президентът на Папския съвет по историческите науки монсеньор Валтер Брандмюлер признава в едно интервю автентичността на апокрифното евангелие с уточнението, че за първи път "Евангелие от Юда" се споменава в съчинението "Против ересите" на Св. Ириней Лионски.  След като Юда Искариотски напуска тайната вечеря мястото му на един от дванадесетте апостоли се заема от бъдещия евангелист Матей.

  Потвърждението на монсеньор Брандермюлер за историческата достоверност на апокрифа вероятно означава, че Ватикана може и да преразгледа отношението си към Юда като към някакъв долен предател. По този начин ще се намали и съществуващото напрежението между католици и юдеи, породило се от предателството за 30 сребърника на Юда.
  - В "Евангелието на Юда" смъртта далеч не е представена като някакво печално събитие - казва проф. Мървин Майер, който е експерт по история на христианството и е един от преводачите на апокрифа. - Смъртта е само способ, чрез който Христос се освобождава от плътта, за да намери място на небето. А Юда, предавайки Исус, му помага като на приятел да отхвърли плътта и да освободи своята вътрешна Божествена същност. Нима всичко това не е част от Божествения план, предвиждащ кончината на Христос, заради изкуплението на човешките грехове и възкръсването му на третия ден след разпъването? И изобщо биха ли могли да се състоят разпятието и възкресението без целувката на Юда? В крайна сметка нали Юда само изпълнява точно желанието на Исус. Тогава в какво се състои неговата вина?
  It is difficult to get a man to understand something
  when his salary depends upon his not understanding it


  For everything there is a season, and a time for every matter under heaven

 • #2
  Относно: Евангелието на Юда - факти

  Аз не смятам Юда за предател откакто прочетох "Последното изкушение" на Казандзакис.

  Много съжалявам, че евангелието е повредено толкова, но... какво да се прави. Преди да попадне в ръцете не учените е било разнасяно насам-натам от разни търговци на антики интересуващи се главно от парите.

  И между другото, това не е единственото евангелие, което църквата не е "пуснала" в библията.

  Comment


  • #3
   Относно: Евангелието на Юда - факти

   Съгласен съм с Василена. Малко ала теория на конспирацията ще кажа, че в Рим се крие истината. Ако някой успее да се докопа до архивите на блудницата на Йоан, това ще означава край на света.
   It is difficult to get a man to understand something
   when his salary depends upon his not understanding it


   For everything there is a season, and a time for every matter under heaven

   Comment


   • #4
    Относно: Евангелието на Юда - факти

    Първоначално написано от употребител
    Съгласен съм с Василена. Малко ала теория на конспирацията ще кажа, че в Рим се крие истината. Ако някой успее да се докопа до архивите на блудницата на Йоан, това ще означава край на света.
    Коя е блудницата на Йоан? Какво пише в архивите й?

    Comment


    • #5
     Относно: Евангелието на Юда - факти

     Първоначално написано от Milla
     Коя е блудницата на Йоан? Какво пише в архивите й?
     Мдааа..."тук е нужно мъдрост". Защо мислиш всички пътища водят към Рим. Тоя град винаги е бил в центъра на всички гадости като почнеш още от падането на Египет. Всички тия неща за кръстоносни походи, илюминати, та докато стигнеш до ООН...нищо не може да се докаже щото никой не може да провери какво става с Ватикана. Да не мислиш, че съмненията около Папата са плод на болна фантазия.
     It is difficult to get a man to understand something
     when his salary depends upon his not understanding it


     For everything there is a season, and a time for every matter under heaven

     Comment


     • #6
      Относно: Евангелието на Юда - факти

      http://bgrecon.commentary.net/bgreco...cpr/chap21.htm

      http://www.bgbible.com/riggs/t.php?553

      Колко си прав само.... Миналата седмица прочетох и на бг Кодовете на Да Винчи... а и не само това , църквата едва ли би допуснала по някакъв начин да изтърве власта която е получила с толкова годишно преследване и проповядване на някакво друго мнение освен нейното. А и като се замислиш реално погледнато дори и да е вярно това евангелие то в никакъв случай не е в противоречие с другото, всичко зависи от каква гледна точка ще го погледнеш. Нали знаеш какво седи в основата - прошката....
      Last edited by stertje; 27-08-06, H:i.

      Имам си цветенце за поливане.Щтрак.
      "Най-добрата част от живота на човека са неговите малки, незапомнени постъпки, извършени с доброта и любов"


      Comment


      • #7
       Относно: Евангелието на Юда - факти

       Тия линкове са много ценни. Не съм търсил до сега тълкования на Библията. Супер! Много благодаря!
       It is difficult to get a man to understand something
       when his salary depends upon his not understanding it


       For everything there is a season, and a time for every matter under heaven

       Comment


       • #8
        Относно: Евангелието на Юда - факти

        Аз в неща а ла "носната кърпичка на Линкълн" не вярвам. За къв чеп ще сложат това нящо там ей така. Ми сори ама можеш ли да си представиш каква историческа, архиологическа, колекционерска и т.н. стойност може да има един такъв обект. Ха, сега го обърни в която и да е валута и ми кажи колко нули има след първата цифра. Ми то ако беше така до сега тва село сейнт еди-кво си щеше да е автономна област във Франция или офшорка или...и двете. Хе хее nice try лимон

        ПП: Ако не си виждала свещенния граал върви в Шотландия. Май там беше последно
        It is difficult to get a man to understand something
        when his salary depends upon his not understanding it


        For everything there is a season, and a time for every matter under heaven

        Comment


        • #9
         Относно: Евангелието на Юда - факти

         Първоначално написано от употребител
         Аз в неща а ла "носната кърпичка на Линкълн" не вярвам. За къв чеп ще сложат това нящо там ей така. Ми сори ама можеш ли да си представиш каква историческа, архиологическа, колекционерска и т.н. стойност може да има един такъв обект. Ха, сега го обърни в която и да е валута и ми кажи колко нули има след първата цифра. Ми то ако беше така до сега тва село сейнт еди-кво си щеше да е автономна област във Франция или офшорка или...и двете. Хе хее nice try лимон

         ПП: Ако не си виждала свещенния граал върви в Шотландия. Май там беше последно
         Грешиш ... Париж - Лувара

         Имам си цветенце за поливане.Щтрак.
         "Най-добрата част от живота на човека са неговите малки, незапомнени постъпки, извършени с доброта и любов"


         Comment


         • #10
          Относно: Евангелието на Юда - факти

          Първоначално написано от stertje
          Париж - Лувара
          It is difficult to get a man to understand something
          when his salary depends upon his not understanding it


          For everything there is a season, and a time for every matter under heaven

          Comment


          • #11
           Относно: Евангелието на Юда - факти

           Първоначално написано от употребител
           Аз в неща а ла "носната кърпичка на Линкълн" не вярвам. За къв чеп ще сложат това нящо там ей така. Ми сори ама можеш ли да си представиш каква историческа, архиологическа, колекционерска и т.н. стойност може да има един такъв обект. Ха, сега го обърни в която и да е валута и ми кажи колко нули има след първата цифра. Ми то ако беше така до сега тва село сейнт еди-кво си щеше да е автономна област във Франция или офшорка или...и двете. Хе хее nice try лимон

           ПП: Ако не си виждала свещенния граал върви в Шотландия. Май там беше последно

           Всяка година в Европейския съюз се избиват над 360 милиона свине, овце и добитък, над 4 милиарда птици и 25 милиона други животни заради тяхното месо, кожа и перушина. За много от тях смъртта настъпва в пълно съзнание и жестока агония.

           Comment


           • #12
            Относно: Евангелието на Юда - факти

            Аз пък съм чувала, че най-"философско" (така се изразяват) и най-умозрително, най-задълбочено и скандално е Евангелие от Тома.
            Едно от всичките, "пресяти" и бастисани, за да останат четирите официално канонизирани.
            Някой да се е "спъвал" в нещо по темата?...
            www.bulgariansinuae.com

            Comment


            • #13
             Относно: Евангелието на Юда - факти

             Първоначално написано от Byrzataku4ka
             Аз пък съм чувала, че най-"философско" (така се изразяват) и най-умозрително, най-задълбочено и скандално е Евангелие от Тома.
             Едно от всичките, "пресяти" и бастисани, за да останат четирите официално канонизирани.
             Някой да се е "спъвал" в нещо по темата?...
             Само на руски - тук

             Comment


             • #14
              Относно: Евангелието на Юда - факти

              Ти си господ, пътя истината и живота, а аз ще те обичам с цялото си сърце, с цялата си душа е с всичките си сили. Интересно що католикоси и америкоси се запъват като магарета на мост, Ватикана отдавна ги чакаме да публикува Кумранските ръкописи, нито добрите атеисти ще станат лоши, нито кривите последователи на господ ще си купят индулгенции.

              Comment

              Working...
              X